Styret

Meet the team

Håvar Molberg

Leder
molberg@lokmann.no

Geir Wang

Nestleder
gmwang60@gmail.com

Kay Petersen

Sekretær 
petersen.kay@gmail.com

Ole Bendik Kvisberg

Kasserer
olekvi@kvisberg.net

Håkon Bjørgård

Tillitsvalgt Røros

Lars Kristian Fisknes Rotmo

Tillitsvalgt Steinkjer

Kjell B Dybvik

Tillitsvalgt GreenCargo

Arve Sørensen

Tillitsvalgt CargoNet

Erling Lebesby

HVO

Wojciech Orlowski

Vara

Øyvind B. Korsmo

Vara

Jan Arthur

Kos Komite

All right reserved by Lokomotivpersonalets Forening Trondheim