Om Oss

Verdier siden 1893

Lokomotivpersonalets Forening Trondheim er en lokal fagforening under Norsk Lokomotivmannsforbund. Foreningen ble stiftet i oktober 1893, og er således en stolt forening med gamle og gode tradisjoner. Vi jobber for å bedre og bevare lønns- og arbeidsvilkår for lokomotivførere innen både gods- og persontrafikk. Lokomotivpersonalets Forening Trondheim organiserer lokomotivførere i selskapene SJ Norge, Cargo Net, Green Cargo og Spordrift. Foreningen har 120 medlemmer.

All right reserved by Lokomotivpersonalets Forening Trondheim